KAMPIONATET INDIVIDUALE TË KOSOVËS NË BOKS

KAMPIONATI INDIVIDUAL I KOSOVËS NË BOKS – JUNIOR U16, KADET (SHKOLLAR) U14

Federata e boksit e Kosovës me 19 – 20 dhjetor do të organizoi Kampionatin Individual të Kosovës në boks për Junior 15-16 vjeqar (2004/2005) dhe për Kadet (Shkollar) 13-14 vjeqar (2006/2007).

1- Në Kampionat kanë të drejtë të marin pjesë të gjitha klubet qe janë të regjistruara pranë FboxK për vitin 2020.
Klubet të cilat nuk kanë paguar licencimin për vitin 2020 nuk kanë drejtë të marin pjesë.
2 – Të gjitha librezat e garuesve që marrin pjesë duhet të jenë të regjistruara për vitin 2020.
3 – Të gjitha librezat e garuesve të jenë me kontrollime mjekesore nën 6 muaj.

Kampionati mbahet në Palestrën e Sporteve në Shtime.
FboxK do të respektoj këshillat e dalura nga IKSHPK, MKRS,M.SH. që në palestra të mbyllura mos të ketë më shumë se 50 persona (garues, trajner, delegat, mjek sportive etj.)turneu do të zhvillohet pa publik.
Me 19 dhjetor matja zyrtare nga ora 08:00.-10:00 Meqet fillojne nga ora 13:00.
Me 20 dhjetor matja zyrtare 09:00 – 10:00 meqet fillojne nga ora 12:00.

KAMPIONATI INDIVIDUAL I KOSOVËS NË BOKS –SENIORË DHE TË RINJË (YOUTH) U18

Federata e boksit e Kosovës me 22- 23 dhjetor do te organizoj Kampionatin Individual të Kosovës në boks për Seniorë dhe të Rinjë (Youth) 17-18 vjeqar (2002/2003).
1 – Në Kampionat kanë të drejtë të marin pjesë të gjitha klubet qe janë të regjistruara pranë FboxK për vitin 2020.
Klubet të cilat nuk kan paguar licencimin për vitin 2020 nuk kanë drejtë të marin pjesë.
2 – Të gjitha librezat e garuesve që marin pjesë duhet të jenë të regjistruara për vitin 2020.
3 – Të gjitha librezat e garuesve të jenë me kontrollime mjekësore nën 6 muaj.

Kampionati mbahet në Palestren e Sporteve në Shtime.
FboxK do të respektoj këshillat e dalura nga IKSHPK, MKRS,M.SH. që në palestra të mbyllura mos të ketë më shumë se 50 persona (garues, trajner, delegat, mjek sportive etj.)turneu do te zhvillohet pa publik.
Me 22 dhjetor matja zyrtare nga ora 08:00.-10:00 Meqet fillojne nga ora 13:00.
Me 23 dhjetor matja zyrtare 09:00 – 10:00 meqet fillojne nga ora 12:00.

TERMILOGJIA E KATEGORIVE DHE KATEGORIZIMI BOKSIERËT SENIOR 19 – 40 vjeç dhe të RINJË (Youth)17-18 vjeç Viti 2002/2003

10 Kategori

1. 46-49 kg. – mizë
2. 52 – bantam
3. 56 – gjysëm e lehtë
4. 60 – e lehtë
5. 64 – gjysëm velter
6. 69 – velter
7. 75 – e mesme
8. 81 – gjysëm e rëndë
9. 91 – e rëndë
10. 91+ – super e rëndë Boksojne 3 raunde nga 3 min. me 1 min. pushim në mesë të raundeve, boksohet me doreza 10 unci 69kg.- 91+kg. 12unci.

BOKSIERET(Femrat) SENIORE DHE TË REJA (Youth) 17-18vjeçe Viti 2002/2003

10 Kategori

1. 48kg. – mizë
2. 51 – bantam
3. 54 – gjysëm e lehtë
4. 57 – e lehtë
5.60 – gjysëm velter
6.64 – velter
7.69 – e mesme
8.75 – gjysëm e rëndë
9.81 – e rëndë
10.81+ – super e rëndëKategorite e femrave per Olimpiade: 48-51,57-60,69-75.Boksojne 3 raunde nga 3 min. me 1 min. pushim në mes të raundeve.

BOKSIERËT JUNIORË DHE BOKSIERET JUNIORE 15-16 vjeç 2004/2005

13 Kategori

1. 46kg. – gjilpëre
2. 48 – leter
3. 50 – mizë
4. 52 – gjysëmbantam
5. 54 – bantam
6. 57 – gjysëm e lehtë
7. 60 – e lehtë
8. 63 – gjysëmvelter
9. 66 – velter
10. 70 – gjysëm e mesme
11. 75 – e mesme
12. 80 – gjysëm e rëndë
13. 80+ – e rëndëBoksojn 3 raunde nga 2 min. me 1 min. pushim në mes te raundeve, boksohet me doreza 10 unci.

KADET (SHKOLLARË) 13 – 14 vjeç 2006/2007

14 Kategori

1. 33 – 35 kg.
2. 35-37
3. 37-40
4. 40-43
5. 43-46
6. 46-49
7. 49-52
8. 52-55
9. 55-58
10. 58-61
11. 61-64
12. 64-67
13. 67-70
14. +70
Boksojne 3 raunde nga 1,5 min. me 1 min. pushim në mes raundeve, boksohet me doreza 12 unci.

BOKSIERET KADETE (FEMRA) (SHKOLLARE) 13 – 14 vjeçare 2006/2007

14 Kategori

1.35kg. – gjilpërë
2.37 – letër
3.40 – mizë
4.43 – gjysëmbantam
5.46 – bantam
6.49 – gjysëm e lehtë
7.52 – e lehtë
8.55 – gjysëmvelter
9.58 – velter
10.61 – gjysëm e mesme
11.64 – e mesme
12.67 – gjysëm e rëndë
13.70 – e rëndë
14.70+
Boksojne 3 raunde nga 1,5 min. me 1 min. pushim në mes raundeve.