KAMPIONATI INDIVIDUAL I KOSOVËS NË BOKS – JUNIOR, KADET (SHKOLLAR)

Federata e boksit e Kosovës me 26- 27 tetor do të organizoi Kampionatin Individual të Kosovës në boks për Junior 15-16 vjeqar (2003/2004) dhe për Kadet (Shkollar) 13-14 vjeqar (2005/2006).
Në Kampionat kanë të drejtë të marin pjesë të gjitha klubet qe janë të regjistruara pranë FboxK për vitin 2019.
Klubet të cilat nuk kanë paguar licencimin për vitin 2019 nuk kanë drejtë të marin pjesë.
Kampionati mbahet në Palestren e k.b.”Prishtina” në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë.
26 Tetor matja zyrtare 09h.-11h. Meqet fillojne nga ora 14h.
27 tetor matja zyrtare 10h.- 11h. meqet fillojne nga ora 14h.

TERMILOGJIA E KATEGORIVE DHE KATEGORIZIMI

BOKSIERËT JUNIORË DHE BOKSIERET JUNIORE 15-16 vjeç 2003/2004

13 Kategori

1. 46kg. – gjilpëre
2. 48 – leter
3. 50 – mizë
4. 52 – gjysëmbantam
5. 54 – bantam
6. 57 – gjysëm e lehtë
7. 60 – e lehtë
8. 63 – gjysëmvelter
9. 66 – velter
10. 70 – gjysëm e mesme
11. 75 – e mesme
12. 80 – gjysëm e rëndë
13. 80+ – e rëndë
Boksojn 3 raunde nga 2 min. me 1 min. pushim në mesë të raundave, boksohet me doreza 10 unci

KADET (SHKOLLARË) 13 – 14 vjeç 2005/2006

16 Kategori

1. 37 – 38,5 kg.
2. 40
3. 41,5
4. 43
5. 44,5
6. 46
7. 48
8. 50
9. 52
10. 54
11. 56
12. 59
13. 62
14. 65
15. 68
16. 72
Boksojnë 3 raunde nga 1,5 min. me 1 min. pushim në mesë raundeve, boksohet me doreza 12 unci


BOKSIERET KADETE (FEMRA) (SHKOLLARE) 13 – 14 vjeçare 2005/2006

13 ategori

1.46kg. – gjilpërë
2.48 – letër
3.50 – mizë
4.52 – gjysëmbantam
5.54 – bantam
6.57 – gjysëm e lehtë
7.60 – e lehtë
8.63 – gjysëmvelter
9.66 – velter
10.70 – gjysëm e mesme
11.75 – e mesme
12.80 – gjysëm e rëndë
13.80+ – e rëndë
Boksojne 3 raunde nga 1,5 min. me 1 min. pushim në mes raundeve
Gjyqtarë:Aliriza Rexhepi, Rasim Rrustemi, Agim Tahiraj, Agim Shala, Fadil Bekteshi, Safet Sylaj, Visar Ibrahimi, Fisnik Latifi, Granit Qorri, Marigoma Beadini, Agron Nushi, Luan Krasniqi dhe Fatlum Agushi.
Delegat: Sylejman Voca, Nadir Shllaku dhe Fadil Syla.