Gjyqtari ndërkombëtar i boksit Latif Demolli dhe dy gjyqtarë Kosovar ftohen të ndajnë drejtësinë në kampionatin shtetëror në Mal të Zi

Federata e boksit e Malit të Zi ka bërë ftesë në Federatën e boksit të Kosovës që gjyqtari ndërkombëtar AIBA Latif Demolli me dy gjyqtarë Kosovarë të ndajnë drejtësin në Kampionatin shtetëror të Malit të Zi.
Demolli ka caktuar gjyqtarët Agim Shala dhe Agim Tahiraj të inkuadrohen që të ndajnë drejtësinë që të jenë tre gjyqtarë neutral dhe të jetë sa ma korrekt ndarja e drejtësisë në këtë kampionat shtetëror të Malit të Zi.