KUVENDI I RREGULLT I PUNËS I FBOXK 2023

Sot me 01 Prill 2024 në Sallen e Hotel “Sirius” në Prishtinë u mbajt Kuvendi i Rregullt i punës i Federatës se Boksit te Kosovës për vitin 2023

RENDI I DITËS:

1. Zgjedhja e kryesisë së punes (Kryesia e punës së kuvendit prej 3 (antaresh)

2. Zgjedhja e procesmbajtesit

3. Zgjedhja e Komisionit Verifikues të mandateve të delegatëve

4. Raporti i punës së FboxK për vitin 2023

5. Raporti finansiar i FboxK për vitin 2023

6. Kalendari 2024

7. Programi i punës për vitin 2024

8. Programi financiar per vitin 2024

9. Pranimi i klubeve te reja

10. Të ndryshme

Të gjitha pikat e rendit te dites, programit të punës dhe financiar të vitit 2023 dhe programit të punës 2024 dhe financiar 2024 u aprovuan një zërit.

Kuvendi pranoi edhe 2 klube të reja K.B.”Universum Visoka” Prishtinë dhe K.B. “Plementini”Obiliq, tani në FboxK janë 29 klube të regjistruara aktive, kurse të licencuara për vitin 2023 në MKRS kanë qenë 24.