SHOQATA E GJYQTARËVE TË KOSOVËS NË BOKS

Federata e boksit e Kosoves perkatësisht Shoqata e gjyqtarëve të boksit me datë 17.04.2021 në Shtepinë e sporteve në Prishtinë nga ora 12:00 do të mbaj seminarin dhe kollokfiumin për gjyqtarë, si dhe pranimin e 2 gjyqtarëve të rinjë në SH.GJ.K.
Shoqata e gjyqtarëve mban seminarin dhe kollokfiumin (ripertrirje të diturisë ) për gjyqtarë të boksit që të jenë sa më të afte për gjykimin real dhe drejtimin e meqeve gjatë garave.
Ky seminar është me rendsi për arsye të ndryshimit të disa rregullave teknike në boks dhe ndryshimi i disa vendimeve të gjyqtarëve.
Ligjerues për gjyqtar do të jetë gjyqtari me licence ndërkombëtare AIBA Latif Demolli, ndërsa temat kryesore të ketij seminari janë ”Ndryshimet e disa rregullave në poentim dhe ndryshimi dhe plotësimi i disa rregullave teknike në boks”. Shoqata e gjyqtarëve e Kosovës gjithnjë është në hap me njohjen e ndryshimeve dhe plotsimeve më të reja nga rregullat teknike të AIBA-së.