SEMINARI PËR GJYQTARË, DELEGAT DHE MJEKË SPORTIV

Federata e boksit e Kosovës përkatesisht Shoqata e gjyqtarëve të boksit sot me 13.10.2019 mbajti seminarin dhe kollokfiumin(provimet) për gjyqtarë, si dhe pranimin e 6 gjyqtarëve të rinjë, si dhe seminare për delegate dhe mjek sportive.
Në ket seminar ishin prezent 20 pjesëmarrës.
Nga 22 gjyqtarë të boksit prezent ishin 20 ku ka munguar 2 veta.
Para fillimit te sezonit pranveror te garave ne boks shoqata e gjyqtareve mban seminarin dhe kollokfiumin (ripertrirje te diturise ,provime) per gjyqtare te boksit qe te jene sa me te afte per gjykimin real dhe drejtimin e meqeve gjate sezonit pranveror.

Ky seminar ishte me randesi per arsye te ndryshimit te disa rregullave teknike ne boks dhe ndryshimi i disa vendimeve te gjyqtareve..
Ligjerues per gjyqtar ishin gjyqtaret me licence nderkombetare AIBA Latif Demolli , ndersa tema kryesore te ketij seminari ishin”Ndryshimet e disa rregullave ne poentim dhe ndryshimi dhe plotsimi i disa rregullave teknike ne bokse”.

Sylejman Voca,Shllaku Fadil Syla , informuan mbi punen e delegatit para fillimit te meqit dhe deri me perfundimin e meqit dhe kompetencat e tyre Ndersa mjeku Agron Kamberi ligjeroj per mjeksine sportive dhe per kontrollimet mjekesore gjate nji viti dhe kontrollimet para meqeve qe jane te domosdoshme, dhe kush ka drejten te boksoje.

Ky seminar ishte nder seminaret me te suksesshmit deri me tani per arsye te pjesemarrjes masive te gjyqtareve, delegateve dhe mjekeve sportive, dhe interesimin e madh per njohjen e ndryshimeve dhe plotsimeve me te reja nga rregullat teknike te AIBA-se.