REZULTATET E SEMINARIT DHE PROVIMEVE PËR TRAJNER 1 STAR(YLLI)

REZULTATET E SEMINARIT DHE PROVIMEVE PER TRAJNER 1 STAR(YLLI)

Nga seminari dhe provimet për trajner 1 Star AIBA sot arritën rezultatet ku nga 15 trajner që ju kanë nënshtruar provimeve 13 trajner kanë dhënë provimet dhe janë licencuar me licenca të federatës botërore AIBA 1 Star(Ylli).
Ky është një sukses i Federatës së boksit e cila tani ka 26 trajner 1 Star dhe 1 trajner 2 Star(Ylli) që në rajon është e vetmja federatë që ka më së shumti trajnera të licencuar AIBA 1 STAR.

 

21685975_1888815157814521_5510907088578012444_n

21765062_1888818167814220_3650831322189428750_n