SEMINARI DHE PROVIMET PËR TRAJNER AIBA 1 STAR(YLLI)

SEMINARI DHE PROVIMET PËR TRAJNER AIBA 1 STAR(YLLI)

Me kërkes të Federatës së boksit në AIBA për seminarin dhe provime për Licence trajner boksi AIBA 1 Ylli na është lejuar të organizojmë këtë seminar me ligjerues Instruktor te Federatës Botërore AIBA për herë të dytë.
Lusim trajnerët e klubeve të regjistruara pranë FboxK nga 1 trajner i gjdo klubi që janë të interesuarit të marin pjesë në këtë seminar dhe provime të paraqiten në Federatën e Boksit deri me 01 Maj.

 

121