SHOQATA E GJYQTARËVE TË KOSOVËS NË BOKS

SEMINARI DHE KOLLOKFIUMI PER GJYQTAR,DHE SEMINARI PER DELEGAT DHE MJEK SPORTIV
Federata e boksit e Kosoves perkatesisht Shoqata e gjyqtareve te boksit sot me 11.03.2017 mbajti seminarin dhe kollokfiumin(provimet) per gjyqtare ,si dhe pranimin e 6 gjyqtareve te rinje, si dhe seminare per delegate dhe mjek sportive.Ne ket seminar ishin present 24 pjesemarres.
Nga 24 gjyqtare te boksit prezent ishin 22 ku munguar 2 veta .
Para fillimit te sezonit pranveror te garave ne boks shoqata e gjyqtareve mban seminarin dhe kollokfiumin (ripertrirje te diturise ,provime) per gjyqtare te boksit qe te jene sa me te afte per gjykimin real dhe drejtimin e meqeve gjate sezonit pranveror.
Ky seminar ishte me randesi per arsye te ndryshimit te disa rregullave teknike ne boks dhe ndryshimi i disa vendimeve te gjyqtareve..
Shoqata e gjyqtareve te boksit te Kosoves ka parapare qe ne muajin maj te ftoje nje delegacion nga AIBA qe te ja mundesoj edhe gjyqtareve te Kosoves licencimin ne gjyqtare nderkombetare AIBA ku edhe do te ju nenshtrohen provimeve.
Per gjyqtare nderkombetar kemi 5- 6 gjyqtare qe i plotsojne kushtet per kete avansim.
Ligjerues per gjyqtar ishin gjyqtaret me licence nderkombetare AIBA Latif Demolli dhe Rrustem Konjuhi, ndersa tema kryesore te ketij seminari ishin”Ndryshimet e disa rregullave ne poentim dhe ndryshimi dhe plotsimi i disa rregullave teknike ne bokse”.
Latif Demolli ligjeroj per ndryshimet e rregullave teknike qe nga muaji nentor 2016 ne Mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të AIBA-se kane ndryshuar disa rregulla teknike ne boks,pastaj Demolli do të ligjeroj per klasifikimin e boksiereve sipas moshave dhe disa nene te ndryshuara ne rregulloren teknike te AIBA-se.
Ndersa Rrustem Konjuhi ligjeroj per ndryshimet e rregullave teknike gjate mbajtjes se meqeve dhe gabimet e gjyqtareve ne listat poentuese, dhe me aparatet elektronike kompjuter.
Pas seminarit teorik te gjithe gjyqtaret ju nenshtruan kollokfiumit (provimeve) ne 10 pyetje nga rregullat teknike dhe mbushjen nga 3 lista poentuese.Ndersa pas 2 jave ne turne do te ju nenshtrohen provimeve praktike (meqeve ne ring).
Dhe nga 24 gjyqtare e pranishem 3 prej tyre nuk kane treguar njohuri te mjaftueshme dhe nuk kaluan kollokfiumin dhe nuk kane te drejte te ndajne drejtesine per sezonin pranveror deri ne kollokfiumin e ardhshem qe mbahet ne shtator.Ndersa 21 gjyqtaret qe kaluan kollokfiumin u licencuan per vitin 2017 per ndarjen e drejtesise ne te gjitha garat qe do te mbahen.
Ndersa gjyqtaret e rinje qe per se pari here ju nenshtruan provimeve ishin:,Hana Xhemajli,Fatlum Agushi,Agron Nushi,Luan Krasniqi.
Ne ket seminar muaren pjese dhe delegatet Sylejman Voca,Milazim Demolli,Nadir Shllaku Fadil Syla ,ku Sylejman Voca i informuan mbi punen e delegatit para fillimit te meqit dhe deri me perfundimin e meqit dhe kompetencat e tyre Ndersa mjeku Agron Kamberi ligjeroj per mjeksine sportive dhe per kontrollimet mjekesore gjate nji viti dhe kontrollimet para meqeve qe jane te domosdoshme, dhe kush ka drejten te boksoje.
Ky seminar ishte nder seminaret me te suksesshmit deri me tani per arsye te pjesemarrjes masive te gjyqtareve, delegateve dhe mjekeve sportive, dhe interesimin e madh per njohjen e ndryshimeve dhe plotsimeve me te reja nga rregullat teknike te AIBA-se.

 

17191349_1651496854879687_3209357633923639555_n

17191297_1651496778213028_1394587093628844406_n

17191501_1651496621546377_137987633157706981_n

17155282_1651496704879702_3812236546022121114_n

17201050_1651496494879723_62395117909409128_n

17202833_1651496491546390_879967842117518558_n

17203003_1651496668213039_2985981746067464807_n

17203211_1651496881546351_8064676721581245258_n

17264925_1651496481546391_4559710142561064653_n