KURSI PËR ADMINISTRATOR TË SPORTIT

KURSI PËR ADMINISTRATORE TË SPORTIT

Nesër nga ora14:00 fillon Kursi për Administrator të Sportit i cili do te zgjase 3-5 Shkurt.
Kursi organizohet ne Hotel “Sirius” në Prishtinë

121