FEDERATA E BOKSIT E KOSOVËS – NJOFTIM

Federata e Boksit e Kosovës njofton të gjitha klubet e boksit që nga data 10 korrik 2023 deri me 10 gusht 2023 do të jenë ditë pushimi për klubet e boksit, dhe mund ti lëshojn garuesit në pushime, për arsye se nuk do të ketë gara.

Stërvitjet vazhdojnë vetem boksierët që marin pjesë në kampionatin e juniorëve në Rumuni 19-31 korrik 2023, dhe në kampionatin e shkollarve në Slloveni 15-26 gushtë 2023 që janë të caktuar nga selektori i juniorëve dhe shkollarve Besnik Vranovci.

Verejtje: Nuk është obligative, klubet mund të vazhdojnë sipas planëprogramit të tyre.