FEDERATA E BOKSIT E KOSOVËS – NJOFTIM

Federata e Boksit e Kosovës njofton të gjitha klubet e boksit që nga data 23 korrik 2022 deri me 15 gusht 2022 do të jenë ditë pushimi për klubet e boksit, dhe mund ti lëshojn garuesit në pushime, për arsye se nuk do të ketë gara.

Verejtje: Nuk është obligative, klubet mund të vazhdojnë sipas planëprogramit të tyre.