SHOQATA E GJYQTARËVE / REFERËVE R/J TË KOSOVËS NË BOKS

SEMINARI DHE PROVIMET PËR GJYQTAR TË BOKSIT, SI DHE SEMINARI PËR DELEGAT DHE MJEK SPORTIV

Federata e boksit e Kosovës përkatësisht Shoqata e gjyqtarëve të boksit me 2 Shkurt në ora 12h. në Shtepinë e Sporteve në Prishtinë organizon seminarin dhe kollokfiumin(provimet) për gjyqtare, si dhe licencimin e 4 gjyqtarëve të rinjë.Njëkosisht në këtë seminar do të marin pjesë delegatët dhe mjekët sportivë.
Para fillimit të sezonit të garave në boks shoqata e gjyqtarëve mban seminarin dhe kollokfiumin (ripërtrirje të diturise, provime) për gjyqtarë të boksit që të jenë sa më të aftë për gjykimin real dhe drejtimin e meqeve gjatë sezonit të garave 2019.
Ky seminar është me rëndësi për arsye të ndryshimit të disa rregullave teknike në boks dhe ndryshimi i disa vendimeve të gjyqtarëve.
Ligjerues për gjyqtaret do të jenë gjyqtaret që janë me licence ndërkombëtare AIBA Latif Demolli dhe Rrustem Konjuhi. 
Ndërsa gjyqtarët e rinjë që për së pari herë ju nënshtruan provimeve praktike, dhe teorike 2018, Marigona Beadini, Fatlum Agushi, Agron Nushi, Luan Krasniqi do të licencohen nga Shoqata e gjyqtarëve të Kosovës.