SHOQATA E GJYQTARËVE EDHE ME DY GJYQTARË TË RINJË

Sot në Sh.Gj.B.K u licencuan edhe dy Gjyqtarë të boksit Luan Krasniqi dhe Agron Nushi, të cilet dje ju nënshtruan edhe provimit praktik për gjyqtarë të boksit. Shoqata e Gjyqtarëve të boksit të Kosovës gjdo vit freskohet me gjyqtarë të rinjë.
Tani Shoqata e gjyqtarxëve numëron 26 gjyqtarë ku në mesin e vet ka edhe një gjyqtare femër.