RREGULLORJA E ORGANIZIMIT TË PUNËS SË KUVENDIT TË FEDERATËS SË BOKSIT TË KOSOVËS

rregullorja-1 rregullorja-2 rregullorja-3 rregullorja-4 rregullorja-5