KLUBET

KLUBET E BOKSIT TË REGJITRUARA NË  FBOXK

 1. Klubi i Boksit  ”GJAKOVA 137”
 2. Klubi i Boksit  ”PRIZRENI”
 3. Klubi i Boksit  “DRITA” GJILAN
 4. Klubi i Boksit ”TREPQA89” MITROVIC
 5. Klubi i Boksit “KOSOVA” VUSHTRRI
 6. Klubi i Boksit ”DRENASI”
 7. Klubi i Boksit ”PEJA”
 8. Klubi i Boksit ”KASTRIOTI” FERIZAJ
 9. Klubi i Boksit ”FUSHË KOSOVA”
 10. Klubi i Boksit ”SPORT CENTAR” GJAKOVË
 11. Klubi i Boksit ”GOLLAKU” PRISHTINË
 12. Klubi i Boksit ”PRISHTINA”
 13. Klubi i Boksit ”BESA” PEJË
 14. Klubi  i Boksit ”FIGHTER” PEJË
 15. Klubi i Boksit ”SKENDER SALIHU” SHTIMJE       
 16. Klubi i Boksit ”EDI” GJAKOVË   
 17. Klubi i Boksit “REAL ROM” GRAÇANICË
 18. Klubi i Boksit ”VUSHTRRIA” VUSHTRRI      
 19. Klubi i Boksit “DIAKONIE KOSOVA” MITROVICË
 20. Klubi i Boksit “KASTRIOTI” OBILIQ