KLUBET

KLUBET E BOKSIT TË REGJITRUARA NË  FBOXK

Klubi i Boksit  ”GJAKOVA 137”

Klubi i Boksit  ”PRIZRENI”

Klubi i Boksit  “DRITA” GJILAN

Klubi i Boksit ”TREPQA89” MITROVIC

Klubi i Boksit “KOSOVA” VUSHTRRI

Klubi i Boksit ”DRENASI”

Klubi i Boksit ”PEJA”

Klubi i Boksit ”KASTRIOTI” FERIZAJ

Klubi i Boksit ”FUSHË KOSOVA”

Klubi i Boksit ”SPORT CENTAR” GJAKOVË

Klubi i Boksit ”GOLLAKU” PRISHTINË

Klubi i Boksit ”PRISHTINA”

Klubi i Boksit ”BESA” PEJË

Klubi  i Boksit ”FIGHTER” PEJË

Klubi i Boksit ”SKENDER SALIHU” SHTIMJE       

Klubi i Boksit ”EDI” GJAKOVË   

Klubi i Boksit “REAL ROM” GRAÇANICË

Klubi i Boksit ”VUSHTRRIA” VUSHTRRI      

Klubi i Boksit “DIAKONIE KOSOVA” MITROVICË

Klubi i Boksit “KASTRIOTI” OBILIQ

Klubi i Boksit “Korab’s Boxing Fight Club”