ANËTARËT E BORDIT

Anëtarët e kryesisë së Federatës së boksit të Kosovës

 

 

Ramadan Selimi – Kryetar

 

Syl Voca – Nënkryetar

 

Mehmet Bogujevci – Sekretar gjeneral

 

Latif Demolli – Kryetar i shoqatës së gjyqtarëve

 

Nadir Shllaku – Anëtar i Bordit

 

Marjola Sallauka – Anëtare e Bordit

 

Nexhat Delijaj – Anëtar i Bordit

 

Agim Tahiraj – Anëtar i Bordit

 

Halil Kurhasku – Anëtar i Bordit

 

 

Musli Zymberi – Anëtar i Bordit
Azis Salihu – Anëtar i Bordit

Fatmir Makolli – Anëtar i Bordit
Bajram Basha – Anëtar i Bordit

Syl Morina – Anëtar i Bordit